20 Μαρτίου 2010

Υπεγράφη η σύμβαση για την Αμβρακία Οδό


Μέσα στο 2013 θα ολοκληρωθεί ο οδικός άξονας που συνδέει την Αμβρακία με το Άκτιο. Στις 16/3 υπογράφηκαν στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οι συμβάσεις κατασκευής του έργου. Πρόκειται για ένα βασικό οδικό έργο της Δυτικής Ελλάδας, συνολικού μήκους 48 χλμ. και προϋπολογισμού δημοπράτησης 291.000.000 ευρώ.
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρης Ρέππας, «το έργο θα ολοκληρωθεί, μέσα στο 2013 και θα είναι έργο ποιότητας. Αυτό το οποίο κάναμε είναι να προετοιμάσουμε το έργο, ώστε να είναι σήμερα πιο ολοκληρωμένο, από άποψη ωρίμανσης. Να μπορούν οι εργολήπτες να το ολοκληρώσουν χωρίς να συναντήσουν στην πορεία τους αξεπέραστα εμπόδια, όπως σε πολλές περιπτώσεις έχει συμβεί με άλλα έργα.
Αυτό το οποίο κάναμε τους λίγους μήνες στο Υπουργείο», είπε ο κ. Ρέππας, «χαρακτηρίζεται από τη γενικότερη επιλογή μας να προετοιμάζουμε τα έργα έτσι ώστε να επιτυγχάνουμε την κατασκευή τους, μέσα στους προβλεπόμενους χρόνους, χωρίς υπέρβαση του αρχικού κόστους εξασφαλίζοντας την ανάλογη ποιότητα».
Ειδικώς για αυτό το έργο, είπε: «Αξίζει να αναφέρω τρία σημεία, τα οποία αποτελούν και την προστιθέμενη αξία της δικής μας παρέμβασης στο έργο. Το πρώτο είναι αυτό που αφορά στη μελέτη της απευθείας σύνδεσης του συγκεκριμένου οδικού άξονα με την Ιόνια Οδό. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου, δεν προέβλεπε τη σύνδεσή του με τον μεγάλο αυτοκινητόδρομο που κατασκευάζεται μέσω σύμβασης παραχώρησης την Ιόνια Οδό. Η δεύτερη αλλαγή αφορά στην προώθηση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, ώστε αμέσως να αρχίσουν και οι επιτάξεις. Έχουν εκδοθεί ΚΥΑ για τα τρία τμήματα. Τις επόμενες ημέρες γίνεται κάτι ανάλογο και για το 4ο τμήμα. Και βεβαίως, έχουμε την προώθηση της οριστικής μελέτης, για τα τεχνικά αυτού του αυτοκινητόδρομου, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει. Το έργο συνδέει την Ιόνια Οδό με τη Λευκάδα και την Πρέβεζα αντίστοιχα, ενώ αποτελεί το πρώτο τμήμα του Δυτικού άξονα μέχρι την Ηγουμενίτσα. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ανήκει στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο. Πρόκειται για έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα».
Κατασκευάζεται σε τέσσερα υποτμήματα με μήκη 22.5, 4.4, 8.1 και 13.5 χιλιόμετρα αντίστοιχα.
1ο Τμήμα
Χ.Θ. 0+000 - 22+500 (22,5 χλμ) (περιοχή Ακτίου - Βόνιτσας)
Ανάδοχος κατασκευής: ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε
2ο Τμήμα
Χ.Θ. 22+500 - 26+900 (4,4 χλμ.) (περιοχή Βόνιτσας - Δρυμού)
Ανάδοχος κατασκευής: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε
3ο Τμήμα
Χ.Θ. 26+900 - 35+000 (8,1 χλμ.) (περιοχή Δρυμού - Λουτρακίου)
Ανάδοχος κατασκευής: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε
4ο Τμήμα
Χ.Θ. 35+000 - 48+497( 13,5 χλμ.) (περιοχή Κατούνας - Λίμνης Αμβρακίας)
Ανάδοχος κατασκευής: CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE

Πηγή : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ