27 Μαρτίου 2010

Οι εκλεκτοί μας

Όταν δεν μπορούμε να "βρούμε" 300 ικανούς, πως θα "βρούμε" 5000-10000 που στελεχώνουν την τοπική αυτοδιοίκηση ;