20 Μαΐου 2014

Πως να μετατρέψετε μια HTML ιστοσελίδα σε εικόνα png, jpeg, αρχείο pdf κ.α

Ένας πολύ εύκολος τρόπος "σύλληψης στιγμιότυπου" μιας ιστοσελίδας είναι η μετατροπή της σε αρχείο εικόνας jpeg, png ή ακόμα και σε αρχείο pdf.

Το CatyCapt είναι ένα πολύ εύκολο πρόγραμμα για διανομές Linux με πολλές επιλογές μετατροπής της ιστοσελίδας (SVG, PDF, PS, PNG, JPEG, TIFF, GIF και άλλες).

Για εγκατάσταση σε ubuntu:
sudo apt-get install cutycapt
Ένα παράδειγμα μετατροπής ιστοσελίδας σε αρχείο png με την σελίδα του radiobubble:
cutycapt --url=http://http://www.radiobubble.gr/ --out=radiobubble.png
 μας δημιουργεί την εικόνα:

Περισσότερες πληροφορίες, για εγκατάσταση σε άλλες διανομές και μετατροπή σε άλλους τύπους, ανατρέξτε στην πηγή: Xmodulo

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου