1 Ιουνίου 2010

Όταν τα παιδιά δεν ακούν τους γονείς ....

Η Ελλάδα μέχρι σήμερα είχε γνωρίσει μόνο υποδείξεις-πιέσεις για προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στις συστάσεις του. Οι τελευταίες έχουν γίνει κατά καιρούς είτε με γνωματεύσεις εμπειρογνωμόνων είτε με εκθέσεις, που γίνονται για όλα τα μέλη του. Η πρώτη χρονολογικά ανάμειξή του στα ελληνικά πράγματα ήταν το 1953.

«Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που είναι τόσο ευαίσθητη σε θέματα που αφορούν την εθνική μας ανεξαρτησία, δεν είναι δυνατόν να διακινδυνεύσει, έστω και στο παραμικρό, μια τέτοια εξέλιξη (απώλεια της οικονομικής ανεξαρτησίας, δηλαδή του εθνικού μας ελέγχου πάνω στη χάραξη της οικονομικής μας πολιτικής). Γιατί, πέρα από το θέμα της αρχής... υπάρχει και σοβαρή ιδεολογική αντίθεση με το είδος της οικονομικής πολιτικής που επιβάλλεται από τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί όλοι ξέρουμε τις συνέπειες για τον λαό από τις νεοφιλελεύθερες συνταγές που επιβλήθηκαν σε όσες χώρες παρενέβησαν οι διεθνείς οργανισμοί...».

Γιώργο δεν άκουγες τον πατέρα σου...

Διαβάστε ολόκληρο το ιστορικό άρθρο από ιδρύσεως ΔΝΤ στο ΕΘΝΟΣ