3 Νοεμβρίου 2011

Ανοίξαμε και σας περιμένουμε

Ελλάδα μπουρδέλο
Απέραντο μπουρδέλο πολυτελείας η Ελλάδα.
11.000.000 διαθέσιμες για κάθε γούστο σε κάθε στάση
Διευθυντής: Γιώργος Π
Εκτελεστικός Διευθυντής: Αντώνης Σ
Πόρτα - Ασφάλεια: Γιώργος Κ
Οικονομικός Υπεύθυνος: Ντόρα Μπ
Γραμματέας: Αλέκα Π
Δημόσιες Σχέσεις: Ο Αλέξης
Υπάλληλοι: Οι υπόλοιποι 294 άχρηστοι
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ο ΜΑΛΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ