12 Οκτωβρίου 2014

Τύρια - Αρτοπούλα - Καταμάχη, το σύγχρονο γεφύρι της Άρτας ?

Εκπληκτικές ταχύτητες στην υλοποίηση δημόσιων έργων απ την Περιφέρεια Ηπείρου !!
Ένας δρόμος που εξαγγέλθηκε προ 6+ ετών και μετεξελίχθηκε σε σύγχρονο γεφύρι της Άρτας ?
Με τον νέο δρόμο, η απόσταση Τύρια - Αρτοπούλα - Διασταύρωση Καταμάχης ανέρχεται σε 5,5 χιλιόμετρα.
Τύρια - Αρτοπούλα - Καταμάχη
Παρήλθαν πλέον των 6 ετών απ την εποχή που ξεκίνησαν οι μελέτες, αποτέλεσμα 5,5 χλμ ημιτελούς δρόμου με 2 παρακάμψεις.
Δυο (2) παρακάμψεις σε 5,5 χλμ πρέπει να αποτελούν παγκόσμια πρωτιά !!!
Τύρια - Αρτοπούλα - Καταμάχη
Με την απλή μέθοδο των τριών, εύκολα υπολογίζουμε την ταχύτητα της Περιφέρεια Ηπείρου στην εκτέλεση δημόσιων έργων.
Επίσης με την ίδια μέθοδο υπολογίζουμε σε πόσα τέρμινα θα ολοκληρωθεί ο δρόμος μέχρι Θεσπρωτικό ή Λούρο.
Μιλάμε για πολλά τέρμινα ... Ήμουνα νιός και γέρασα και άλλες πολλές θυμοσοφίες δεν αρκούν να περιγράψουν για τα σύγχρονα γεφύρια της Άρτας στην Ήπειρο.
Τύρια - Αρτοπούλα - Καταμάχη
Όπως έλεγε και γνωστός σπορτσκάστερ: "Δεν περιγράφω άλλο..."