6 Απριλίου 2010

ΠΑΣΟΚ Άρτας κατά φράγματος Αγ. Νικολάου Αράχθου

Μερικές φορές είναι ευχής έργο να επιβάλλει το κόμμα στην κυβέρνηση κάποιες θέσεις.
Εύχομαι η θέση της ΝΕ ΠΑΣΟΚ Άρτας θα εισακουστεί από την υπουργό, πάντως προς το παρόν η κ Εμφιετζόγλου κάνει πάρτυ πιστεύοντας στην κατασκευή του φράγματος.

Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Άρτας θα ήθελε κατ’ αρχάς να εκφράσει για μια ακόμη φορά την αντίθεσή της για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού φράγματος Αγίου Νικολάου στον ποταμό Άραχθο, αλλά και την αντίθεσή της με τον τρόπο που επιχειρείται να επανέλθει.

Πρόσφατα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) έδωσε στη δημοσιότητα για διαβούλευση το προσχέδιο νόμου που επιγράφεται: «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Συγκεκριμένα, η υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής του προαναφερθέντα νόμου (άρθρο 12 § 2) της υδραυλικής ενέργειας που παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς με ισχύ μεταξύ 15 και 100 MW ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας, νομιμοποιεί την κατασκευή μεγάλων φραγμάτων, ανοίγοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την Κερκό-πορτα για την κατασκευή του φράγματος του Αγίου Νικολάου, στον ποταμό Άραχθο.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε για μια ακόμη φορά :
   Την πλήρη αντίθεση του συνόλου της κοινωνίας και την αποφασιστικότητα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής να βρεθούν απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια δρομολογηθεί για την κατασκευή του συγκεκριμένου φράγματος.
   Ο ποταμός Άραχθος, δεν αντέχει άλλο φράγμα, δεν αντέχει άλλο στράγγισμα, στο όνομα οποιασδήποτε πιθανολογούμενης ανάπτυξης. Από τα δεδομένα της ύπαρξης και λειτουργίας των δύο φραγμάτων, δεν έχει προκύψει ΟΥΔΕΜΙΑ ανάπτυξη στα χωριά του Νομού μας πέριξ αυτών.
   Οι αλλαγές που θα επιφέρει το φράγμα Αγίου Νικολάου, θα είναι καταστροφικές για το περιβάλλον, καθ’ ότι θα επηρεάσει την αξιοθαύμαστη κοιλάδα του Αράχθου, το εξαιρετικό χρώμα της χαράδρας, την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, θα κινδυνέψουν τα ιστορικά μνημεία που ταυτοποιούν τον τόπο μας όπως είναι το Ιστορικό γεφύρι της Πλάκας και δίπλα απ’ αυτό το κτήριο του τελωνείου, όπου υπογράφηκε η ιστορική συμφωνία της Πλάκας το 1944. Και επιπλέον θα ανακόψει τις σημαντικές και αποδοτικές προσπάθειες των τελευταίων χρόνων στην περιοχή, για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ποτάμιων δραστηριοτήτων (κανόε καγιάκ, ράφτιγκ, κ.λπ) στον Άραχθο. Τέλος θα επιβαρυνθούν άρδην οι ήδη επιβαρημένες κλιματολογικές συνθήκες από τα δυο προηγούμενα φράγματα, με την υγρασία σε ποσοστά κορεσμού και την περιοχή σε γενικευμένη ομίχλη. Οι επιπτώσεις βέβαια θα είναι σοβαρότατες στις όποιες ελάχιστες εναπομείνασες καλλιέργειες και στη διαβίωση των κατοίκων. Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε, όπως προκύπτει από εκθέσεις του Ι.Γ.Μ.Ε., την σοβαρή επικινδυνότητα από την πιθανή κατασκευή του φράγματος, λόγω της γεωλογικής σύστασης του εδάφους της περιοχής.


   Επίσης η επιβάρυνση που θα επέλθει στο ήδη επιβαρημένο οικοσύστημα του Αμβρακικού κόλπου θα είναι μη αναστρέψιμη, θανάσιμη.Ο Άραχθος είναι αναπόσπαστο κομμάτι του οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου, ο οποίος παρότι προστατεύεται από δύο συμβάσεις βρίσκεται στα πρόθυρα «εμφράγματος», εξ αιτίας των ανοξικών μαζών και της ποιότητας των νερών του. 
   Τελικά, με ποια λογική επένδυση της τάξης των 180.000.000 € περίπου για την κατασκευή του φράγματος Αγίου Νικολάου ισχύος 93 MW, με όλες τις καταστροφικές συνέπειες που προαναφέραμε, είναι πιο συμφέρουσα, όταν για την αντίστοιχη παραγωγή ισχύος των 93 MW από αιολική ενέργεια απαιτείται επένδυση της τάξης των 135.000.000 € ;
   Με το συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου γίνεται πλέον κατανοητό ότι τα μεγάλα φράγματα μέχρι 100 MW με τις πολλαπλές καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο δεν εγκαταλείπονται αλλά, αντιθέτως, θεσμοθετούνται ως “οιονεί ΑΠΕ”, συμμετέχουν στην εκπλήρωση του στόχου του 20 % και απολαύουν όλων των εξαιρετικών προνομίων, που θεσπίζει για τις ΑΠΕ το σχέδιο νόμου.Υποστηρίζουμε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχουν και όρια και κριτήρια στην ανάπτυξη και για τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης κατασκευής των. Είμαστε αντίθετοι στην κατασκευή των δυο μικρών υδροηλεκτρικών φραγμάτων στους ποταμούς Μουζάκι και Άσπρη Γκούρα στην περιοχή Θεοδωριάνων.

 Τα Θεοδώριανα αποτελούν ένα ιδιαίτερα σπάνιο ορεινό οικοσύστημα. Πυρήνας αυτού του οικοσυστήματος είναι τα δυο ποτάμια της περιοχής (Μουζάκι και Άσπρη Γκούρα), τα οποία είναι ότι πολυτιμότερο έχουν, γιατί δίνουν ζωή σε όλη την περιοχή συνθέτοντας παράλληλα ένα από  τα ωραιότερα οικοσυστήματα στην Ελλάδα.

  Ζητάμε λοιπόν, στο πλαίσιο του γενικότερου προσδιορισμού του δυναμικού των ΑΠΕ, να απαγορευτεί η κατασκευή μεγάλων υδροηλεκτρικών φραγμάτων σε ποταμούς που εκβάλλουν σε κλειστούς κόλπους και να προσδιοριστεί, ειδικά για τα μικρά υδροηλεκτρικά, η φέρουσα ικανότητα των αντίστοιχων υδατορευμάτων, ώστε να τεθούν τα αναγκαία όρια στην εκμετάλλευσή τους. Επίσης η έκδοση της άδειας παραγωγής, πριν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, δημιουργεί ένα τετελεσμένο και βγάζει έξω από τη διαβούλευση το σημείο χωροθέτησης και το μέγεθος της εγκατάστασης. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, η άδεια παραγωγής θα εκδίδεται από τη ΡΑΕ, καταργείται η διαδικασία προκαταρτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, που ενσωματώνεται στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων και η έγκριση επέμβασης σε δάση ή δασικές εκτάσεις αποσυνδέεται τελείως από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

   Καλούμε την υπουργό ΥΠΕΚΑ να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις ώστε η διαφύλαξη των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων να τεθεί σαν το βασικότερο μέσο για την προστασία του κλίματος  και απαράβατος κανόνας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων των ΑΠΕ.

    Η επιβίωση του ανθρώπου εξαρτάται από την επιβίωση του περιβάλλοντος και η επιβίωση του περιβάλλοντος εξαρτάται από τις δράσεις όλων μας.

Ο ποταμός Άραχθος, δεν αντέχει άλλο φράγμα, δεν αντέχει άλλο στράγγισμα.

Όχι στην κατασκευή του φράγματος Αγίου Νικολάου

Άρτα Μάρτιος 2010

Πηγή : Ν.Ε ΠΑΣΟΚ ΑΡΤΑΣ