3 Απριλίου 2010

Έκτακτη χρηματοδότηση για τη λειτουργία του Αρδευτικού Έργου Λάμαρης

Με αφορμή το δημοσίευμα για το αρδευτικό της Λάμαρης, μου δημιουργήθηκαν δυο απορίες.

1. Μια τόσο επιτακτική αναγκαιότητα για τις ανάγκες των αγροτών γιατί δεν αντιμετωπίστηκε από τον προηγούμενο περιφερειάρχη κ. Παναζάχο ;
Μήπως ήταν και αυτός "κουρασμένος" ;
Μήπως ήταν και αυτός "λίγος" ;
Μήπως δεν ενδιαφέρει η κλιματική αλλαγή, η κατασπατάληση των υδάτινων πόρων ;
Μήπως δεν ενδιαφέρει η επιβίωση των αγροτών και η ερημοποίηση της επαρχίας ;
Μήπως, μήπως, μήπως .....

2. Πως οριοθετείται η Λάμαρη, ποιες ακριβώς περιοχές περιλαμβάνει ;
Έπεσα λοιπόν με τα μούτρα στον Γούγλη, ψάχνοντας την Λάμαρη και σας παραθέτω ότι βρήκα και ότι δεν βρήκα :

α. Δεν κατάφερα να την οριοθετήσω με ακρίβεια, αλλά συμπέρανα πως είναι η μεγάλη πεδιάδα της Πρέβεζας από Φλάμπουρα, μέχρι Ζάλογγο, κάμπο Θεσπρωτικού και Νέα Κερασούντα.
β. Έμαθα από τα Μπουλμετιώτικα, ότι και το πατρικό μου χωριό το Ζερβό, ανήκει στην περιοχή Λάμαρης.
γ. Ιστορική και λαογραφική μελέτη για την Λάμαρη Ευβοίας, καταδεικνύει πώς το χωριό σύμφωνα με την παράδοση και τις πληροφορίες που υπάρ­χουν, από τους κατά καιρούς μεγαλύτερους κατοίκους, ιδρύθηκε επί Τουρκοκρατίας περίπου το έτος 1714. Οι πρώτοι κάτοικοι, ήρθανε από τα μέρη της Ηπείρου και συγκεκριμένα από την περιφέρεια Πρέβεζας. Στην περιφέρεια αυτή υπάρχει κοινή ονομασία (διαμέρισμα Λάμαρης).

Ακολουθεί το κείμενο για το αρδευτικό :


Στην άμεση παρέμβαση της Γενικής Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου κ. Δ. Γεωργακοπούλου-Μπάστα,  οφείλεται σύμφωνα με το Νομάρχη Πρέβεζας, κ. Βασίλη Ιωάννου, η επίλυση μιας επείγουσας εκκρεμότητας που αφορά τη λειτουργία του Αρδευτικού Έργου Υψηλής Ζώνης Λάμαρης.Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους αγρότες της περιοχής να χρησιμοποιήσουν το καινούργιο αρδευτικό έργο και να
καλλιεργήσουν στη φετινή περίοδο τα κτήματα τους, κάτι το οποίο φάνταζε  πριν από λίγο καιρό αδύνατο.
Η παραπάνω εκκρεμότητα στην οποία δόθηκε λύση, αφορούσε αναγκαίες επισκευές στην κεντρική ανοιχτή διώρυγα 4Δ, η οποία τροφοδοτεί με νερό το αρδευτικό δίκτυο.
Το αίτημα για τη χρηματοδότηση των επισκευών, είχε καταθέσει με επιστολή του ο Νομάρχης Πρέβεζας κ. Βασίλης Ιωάννου, από το περασμένο καλοκαίρι, τόσο προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και προς την Περιφέρεια Ηπείρου χωρίς όμως να λάβει θετική απάντηση. Διαπιστώνοντας όμως ο κ. Ιωάννου ότι τα χρονικά περιθώρια για την λειτουργία του έργου στενεύουν επικίνδυνα και κάτω από την πίεση του ΤΟΕΒ Λάμαρης, με νεότερο του έγγραφο προς την Γ.Γ.Π.Η,   την ενημέρωσε αναλυτικά για τα προβλήματα και τις ελλείψεις στο αρδευτικό έργο υψηλής ζώνης Λάμαρης επαναφέροντας το αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση με το ποσό των 180.000€.
Ο κ. Ιωάννου στο έγγραφο του προς την κ. Γεωργακοπούλου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το έργο ¨Βελτίωση αρδευτικών δικτύων των τμημάτων I και ΙΙ και του αντλιοστασίου ΑΡ1 της Υψηλής Ζώνης Λάμαρης Ν. Πρέβεζας¨, προϋπολογισμού 15.262.000 €, με φορέα κατασκευής το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με επιβλέπουσα αρχή την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας, παρότι ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες εργασίες του, αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας εξαιτίας των ελλείψεων που υπήρχαν στην αρχική μελέτη.  Γι' αυτό το λόγο υπάρχει έντονη διαμαρτυρία από τους αγρότες της περιοχής, αφού φοβούνται ότι το έργο θα υπολειτουργήσει.
Το σημαντικότερο πρόβλημα στην λειτουργία του έργου αφορά την κεντρική διώρυγα. Η διώρυγα αυτή που έχει συνολικό μήκος περίπου 14.000 μέτρα και είναι σχεδόν στο σύνολό της ακατάλληλη για λειτουργία, λόγω των πολλών φθορών που παρουσιάζει. Η λειτουργία όμως του έργου που κατασκευάστηκε  εξαρτάται αποκλειστικά από την καλή  κατάσταση της διώρυγας.
Για την πλήρη επανακατασκευή της κεντρικής διώρυγας η δαπάνη που προϋπολογίστηκε ανέρχεται στο ποσό των 5.800.000€, κάτι που  δεν είχε περιληφθεί στο αντικείμενο της  εργολαβίας.
Μετά το πέρας κατασκευής του έργου, έπρεπε αυτό να λειτουργήσει δοκιμαστικά για μία αρδευτική περίοδο, πριν παραδοθεί για χρήση στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ Λάμαρης).
Αυτό όμως είναι αδύνατο με την υπάρχουσα κατάσταση της κεντρικής διώρυγας 4Δ, αφού υπάρχει σημαντική απώλεια στην ποσότητα του νερού.
Γι' αυτό χρειάζεται να γίνουν οι άκρως αναγκαίες και απαραίτητες εργασίες επισκευής της. Η δαπάνη που απαιτείται, σύμφωνα με την μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Πρέβεζας ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00€. Θεωρούμε άμεση προτεραιότητα για τη λειτουργία του έργου την χρηματοδότηση του».
Μετά το έγγραφο αυτό του Νομάρχη η Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου αναγνωρίζοντας αμέσως τη σοβαρότητα του θέματος, με επιστολή της προς το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε το ποσό των 180.000 μέσω ΣΑΕΠ 030, το οποίο και λίγες μέρες μετά εγκρίθηκε, κάτι το οποίο δεν ήταν συνηθισμένο φαινόμενο.
Ο κ. Ιωάννου μόλις ενημερώθηκε για τη θετική εξέλιξη  επικοινώνησε με την κ. Γεωργακοπούλου, την ευχαρίστησε για την συμβολή της και δήλωσε τα εξής: «Η κ. Γενικός μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα υιοθετώντας προτάσεις και αιτήματα μας, παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, έλυσε σοβαρές εκκρεμότητες του παρελθόντος. Έτσι μεγάλα αρδευτικά έργα τα οποία κόστισαν εκατομμύρια ευρώ όπως το Αρδευτικό Βαθυπέδου Βαλανιδοράχης και το Αρδευτικό Υψηλής Ζώνης Λάμαρης αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τους αγρότες της περιοχής μας».