29 Ιουλίου 2011

Περί πλοιαρίων και πλόων στην λίμνη Παμβώτιδα

Η Παμβώτιδα, η λίμνη των Ιωαννίνων πρέπει αποτελεί πηγή ζωής, ανάπτυξης και πόλος έλξης για την πόλη μας.
Απαιτείται όμως χρηστή, σύγχρονη και οικολογική διαχείριση της λίμνης, ώστε να έρθει η μέρα που θα ξαναγίνει στολίδι.
Οι μέχρι τώρα ανακοινώσεις περί πλοιαρίων και πλόων στην λίμνη Παμβώτιδα δεν σηματοδοτούν αλλαγή νοοτροπίας από κανέναν πολιτικό φορέα.
Συγκρατώ μόνο δύο παραγράφους και ελπίζω σε καλύτερες μέρες (χλωμό το βλέπω).

"Εκτιμούμε ότι η συζήτηση για τα πλωτά μέσα της Παμβώτιδας θα έπρεπε να επικεντρωθεί στο ερώτημα «τι είδους σκάφη για τη λίμνη», στην αξιοποίηση της σχετικής εμπειρίας από το εξωτερικό (π.χ. από τη λίμνη του Μπλεντ στη Σλοβενία), στην πρόβλεψη δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για την αλλαγή της τεχνολογίας των παλιών σκαφών και στην πρόβλεψη κυρώσεων στην περίπτωση μη συμμόρφωσης. Αντίθετα η εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής για το συγκεκριμένο ζήτημα περιορίζεται σε ευχολόγια.Δεν είμαστε κατ’ ανάγκην αντίθετοι σε νέες άδειες πλωτών. Είμαστε όμως κατηγορηματικά αντίθετοι στις πελατειακές λογικές και στην απουσία ευθύνης και ήθους."
«ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο»

"Άλλωστε η Δημοτική Αρχή επανειλημμένα έχει δηλώσει δημόσια ότι σε τέτοιου είδους ζητήματα τις λύσεις της δίνει η επιστήμη και όχι η πολιτική.Οι επιστημονικοί φορείς έπρεπε να γνωμοδοτήσουν και η άποψή τους να γίνουν σεβαστή από τα πολιτικά όργανα."
Ανακοίνωση Δήμου Ιωαννιτών